So sánh sản phẩm

Công ty Cổ phần Hóa chất Hà Nội

Sản phẩm thông dụng

Sikaproof MembraneSikaproof Membrane
Sika Latex THSika Latex TH
SikaTop Seal 107SikaTop Seal 107
Sika Grout 214-11Sika Grout 214-11
Sika AnchorFix 3001Sika AnchorFix 3001
Sika Ment R4Sika Ment R4
Sika Bituseal T130 SGSika Bituseal T130 SG
Sika 102Sika 102
Sikadur 731Sikadur 731
Hóa chất Hilti HIT-RE 500 SDHóa chất Hilti HIT-RE 500 SD

BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM